Geachte leden van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten, beste collega's,

Met veel enthousiasme nodigen wij u uit voor het NVvO voorjaarscongres op 21 en 22 maart 2024, waar we ons zullen verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen de orthodontie. Met als thema "Complex aligner therapy: State of art and science" streven we ernaar om ook dit jaar weer een inspirerend en educatief programma aan te bieden.

Onze key-note speaker dit jaar is prof. dr. Maria Orellana, een gerenommeerd expert op het gebied van clear aligners. Zij zal twee cruciale thema's behandelen: multidisciplinaire orthodontische behandelingen met clear aligners en orthodontische behandelingen bij groeiende patiënten. Haar lezingen zullen niet alleen theoretische inzichten bieden, maar ook praktische handvatten om complexe cases effectiever te managen.

Op donderdagmiddag is er voorafgaand aan de ALV een lezing ingepast waarbij Jeroen Bal en Bob Tieke van de NZa vertellen over fenomeen ‘kostenonderzoeken’.

Daarnaast hebben we de eer om Peter Joosten te verwelkomen, een vooraanstaand futurist en innovatie-expert. Zijn lezing, getiteld 'Toekomstverkenning Orthodontie', zal ons een fascinerende blik bieden op de toekomst van onze praktijken, met een focus op technologische ontwikkelingen en de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken. Dr. Atilla Gül zal ons meenemen in de wereld van BiMaxillary Expansion, met een focus op het gebied van MMD en SARME.Tot slot zal Sjoerd Smeekens ons inzicht geven in de 'Orthodontie vanuit reconstructief oogpunt'. Waarbij orthodontie als integraal onderdeel van reconstructieve tandheelkunde zal worden besproken.

Dit tweedaagse congres belooft een bron van kennis en inspiratie te zijn voor alle aanwezigen.

We hopen u te mogen verwelkomen op 21 & 22 maart 2024 voor een leerzame en inspirerende ervaring.

Bestuur NVvO


Toegekende accreditatiepunten:
Congres 21 maart 2024 3 punten
Algemene Ledenvergadering 21 maart 2024 1 punten
Congres 22 maart 2024 5 punten